Realisatie taakstellingen uit "Defensie na de Kredietcrisis"

De Algemene Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de realisatie van bezuinigingen door Defensie. We volgen een aantal taakstellingen uit de beleidsbrief uit 2011 "Defensie na de Kredietcrisis" door de tijd heen om vast te stellen in hoeverre de bezuinigingen op de wapensystemen effectief en doelmatig zijn geweest.

Wij kiezen daarbij een aantal concreet ingeboekte bezuinigingen, zoals het afstoten van gevechtstanks en transporthelikopters.  Hierbij vergelijken we de ingeboekte bezuiniging met daadwerkelijke uitgaven en besparingen uit de operationele en financiële systemen van Defensie. Op die manier kunnen we het daadwerkelijke verloop van de kosten door de tijd volgen en daarmee de realisatie van een bezuiniging vaststellen. Daarnaast onderzoeken we hoe de besluitvorming over de taakstellingen heeft plaatsgevonden.

Waarom onderzoeken we dit?

In het verleden is de Algemene Rekenkamer er niet in geslaagd om de opbrengsten van bezuinigingen vast te stellen. Toepassing van nieuwe evaluatiemethoden kan dit inzicht wel brengen. Zo ontstaat voor parlement, kabinet, formateurs en departementen meer kennis die nodig is om in de toekomst effectief en doelmatig te kunnen bezuinigen. Deze lessen zijn breder dan het defensieterrein.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het onderzoek heeft de volgende vraagstelling:

Welke lessen zijn er te trekken over hoe effectief en doelmatig de realisatie van bezuinigingen zijn op basis van de casus van de door Defensie tussen 2011-2018 uitgevoerde bezuinigingen op (wapen)systemen?

Stand van zakenRealisatie taakstellingen uit “Defensie na de Kredietcrisis”