Inzicht in kosten publieke omroep

De Algemene Rekenkamer is onderzoek gestart naar de uitgaven van de publieke omroep en de wettelijke verplichting om doelmatig om te springen met publiek geld. Centraal in dit onderzoek staan de vragen waar de publieke omroep de beschikbare middelen aan uitgeeft en of het de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) lukt goede invulling te geven aan haar taak de doelmatigheid van de bestedingen van de publieke omroep te verbeteren.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Wij voeren dit onderzoek nu uit, mede vanwege discussies over de doelmatigheid van de publieke omroep. Daarom zet de Algemene Rekenkamer de feiten op een rij.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


Het onderzoek richt zich met name op de uitgaven voor de televisieprogramma’s, omdat het leeuwendeel van het budget van NPO (ca 80%) daaraan besteed wordt.

We onderzoeken deze vragen:

  • Waaraan geeft de publieke omroep zijn geld uit? Hiermee willen we de kosten van programma’s per genre in beeld brengen en de ontwikkeling laten zien.
  • Lukt het de NPO de doelmatigheid van de bestedingen te verbeteren? Hiermee willen we laten zien hoe de NPO uitvoering geeft aan zijn wettelijke taak, welke resultaten worden geboekt en welke belemmeringen er eventueel zijn. Met het oog daarop zullen we ook op zoek gaan naar (risico’s van) ondoelmatigheden, tot op programmaniveau.

Stand van zakenNaar een doelmatige Publieke Omroep