Maatschappelijke kosten-batenanalyse geëvalueerd

Wij doen onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van een gerealiseerd project: het Burgemeester Delenkanaal. Aan de hand van deze casus onderzoeken we of de van tevoren ingeschatte maatschappelijke welvaartswinst uiteindelijk is gerealiseerd.

Waarom onderzoeken we dit?

De Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is een evaluatie-instrument dat alle effecten van een beleidsvoornemen weergeeft in termen van maatschappelijke welvaart, en deze zoveel mogelijk uitdrukt in euro’s. Een MKBA wordt uitsluitend vooraf (dus: ex ante) aan de besluitvorming uitgevoerd. Inzicht of de van te voren ingeschatte maatschappelijke baten na implementatie van een project (ex post) ook daadwerkelijk is gerealiseerd ontbreekt nagenoeg volledig. Wij gaan een ex post MKBA uitvoeren om in beeld te brengen in hoeverre de van te voren ingeschatte maatschappelijke welvaartswinst uiteindelijk is gerealiseerd. Dit draagt bij aan het inzicht of de burger waar voor zijn geld heeft gekregen. Naast het uitvoeren van een ex post MKBA willen we ook op zoek gaan naar verklaringen voor mogelijke verschillen tussen de ex ante en ex post MKBA. We gaan de ex post MKBA uitvoeren voor de casus Burgemeester Delenkanaal bij Oss. Het project betrof het verhogen van de hefbrug in het Burgemeester Delenkanaal zodat varen met vier lagen containerschepen mogelijk is. Verder zorgt een afstandsbediening voor de sluis en brug dat de vaarweg 24 uur per dag, 7 dagen per week bevaarbaar is.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het onderzoek heeft de volgende vraagstelling:

  • In hoeverre verschilt de ex post realisatie van maatschappelijke kosten en baten voor de casus Burgemeester Delenkanaal van de ex ante geschatte waarden?
  • In hoeverre verschillen resultaten van de ex ante –en ex post MKBA van elkaar? Hoe kunnen mogelijke verschillen worden verklaard?

Stand van zaken onderzoekMaatschappelijke kosten-batenanalyse geëvalueerd