Lessen van de JSF

Grip krijgen op grote projecten voor aanschaf defensiematerieel

Twintig jaar geleden startte de minister van Defensie het JSF-project. Gedurende de looptijd hebben wij dit project intensief onderzocht en onze conclusies hierover in rapporten en brieven aan de Tweede Kamer gepubliceerd.

In de huidige kabinetstermijn starten bij Defensie 30 nieuwe projecten voor de verwerving van nieuw defensiematerieel, voor bedragen tussen 6 en 17 miljard euro. In dit rapport willen we zowel een aantal best practices als waarschuwingen uit het JSF-project belichten, ten behoeve van deze komende projecten.

Maatschappij

Waarom publiceren we dit?


Projecten die gericht zijn op het verwerven van defensiematerieel zijn doorgaans omvangrijk en ingewikkeld – bijvoorbeeld vanwege internationale samenwerking, met uitgebreide financiële, technische en juridische afspraken. Ze worden vaak als uniek beschouwd. Uit onze onderzoeken weten we dat ze ook veel gemeen hebben en dat geleerd kan worden uit de ervaring van eerdere projecten. Nu de minister van Defensie opnieuw een fors aantal nieuwe investeringen op stapel heeft staan, is het een passend moment om stil te staan bij de ervaringen met het JSF-project.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?


Over de JSF heeft de Algemene Rekenkamer een groot aantal rapporten en brieven gepubliceerd. Op basis van deze publicaties en onze onderzoeken naar andere grote investeringsprojecten bij de overheid gaan we na welke ervaringen nuttig kunnen zijn voor kabinet en Tweede Kamer in volgende projecten. We doen geen nieuw onderzoek.

Stand van zakenLessen van de JSF

Onderzoek in uitvoering