Hebben de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect?

We willen de rijksoverheid helpen verbeteren met aanbevelingen die voortkomen uit ons onderzoek. In het onderzoek Voortgangsmeter 2021 brengen we in beeld wat ministeries met onze aanbevelingen uit de periode 2015-2020 hebben gedaan.

Waarom doen we dit?

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. We laten zien hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de maatschappij in de overheid.

In veel van onze onderzoeken doen we aanbevelingen aan de beleidsverantwoordelijke minister of staatssecretaris. In het onderzoek Voortgangsmeter 2021 brengen we in beeld hoe het staat met de opvolging van deze aanbevelingen. Hiermee monitoren wij de veranderingen en verbeteringen bij de rijksoverheid die het gevolg zijn van onze onderzoeken. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van ons werk en helpt ons daar op een transparante manier verantwoording over af te leggen.

Wat is de onderzoeksvraag?

In dit onderzoek gaan we na wat de ministeries hebben gedaan met aanbevelingen uit onze beleidsonderzoeken in de periode 2015-2020.

Wij vragen aan elk  ministerie een overzicht van de acties die zijn genomen met betrekking tot onze aanbevelingen. Deze overzichten toetsen wij op plausibiliteit. Wij  publiceren deze  overzichten op  onze website samen met onze aanbevelingen en toezeggingen van de ministers.

De resultaten van ons vorige onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen (Voortgangsmeter 2019) staan op onze website.

Uit onze vorige Voortgangsmeter over de periode 2013 – 2018 bleek dat ministeries op 75% van de aanbevelingen een  actie ondernemen.

Stand van zakenHebben de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect?