Hebben aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect?

Met aanbevelingen die voortkomen uit ons onderzoek willen we de rijksoverheid helpen verbeteren. We brengen in beeld wat ministeries hebben gedaan met onze aanbevelingen.

Maatschappij

Waarom doen we dit?De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. We laten zien hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn. Zo willen we een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de maatschappij in de overheid.

In veel van onze onderzoeken doen we aanbevelingen aan de minister of staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het beleid. We brengen in beeld hoe het staat met de opvolging van deze aanbevelingen.

Naar zaken die volgens ons niet (voldoende) worden opgepakt kunnen we vervolgonderzoek doen.

Stand van zakenHebben aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect?