Forfaits in rijksbelastingwetten

De belastingwetgever kiest er uit doelmatigheidsoogpunt voor om feitelijke kosten in sommige gevallen te vervangen door tevoren vastgestelde bedragen (forfaits). Belastingplichtigen hoeven die dan niet zelf op te geven. Met dit onderzoek inventariseren we welke forfaits in de belastingwetgeving voorkomen. Voor enkele forfaits onderzoeken we ook de onderbouwing en de mate waarin forfaits overeenkomen met de werkelijkheid. 

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Met het onderzoek willen we de toepassing van forfaits in de diverse belastingwetten in beeld brengen en de betekenis ervan verhelderen. Door het geven van dit overzicht maken we het belastingstelsel inzichtelijker. Het onderzoek is opgenomen in het programma Ontvangsten. 

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We inventariseren in de eerste plaats welke forfaits in de wetgeving zijn opgenomen en gaan na wat hun herkomst en doelstelling is.

In de tweede plaats analyseren we de onderbouwing van enkele forfaits. We gaan na welke informatiebronnen, empirische onderzoeken en berekeningen daaraan ten grondslag liggen. 

Stand van zakenForfaits in rijksbelastingwetten