Een slim Rijk is op uitstroom voorbereid

Bij het Rijk gaan de komende jaren veel ambtenaren met pensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Bovendien kunnen rijksambtenaren al voor hun pensionering gebruik maken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren regeling (PAS-regeling). Dat betekent dat zij vanaf 58 jaar tot het pensioen tegen inlevering van salaris circa 15% minder uren mogen werken.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt welk effect deze uitstroom en capaciteitsvermindering door de AOW en PAS-regeling heeft op de taakuitvoering van het Rijk. Met behulp van factsheets willen we zichtbaar maken waar deze uitstroom en capaciteitsvermindering het meest zichtbaar zal zijn. Vervolgens onderzoeken we in hoeverre de ministeries hierop voorbereid zijn.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Net als iedere organisatie heeft het Rijk voldoende en geschikte mensen nodig om haar taken goed uit te voeren. Als in korte tijd veel mensen die voor de Rijksdienst werken met pensioen gaan, neemt de vraag naar personeel toe in een toch al krappe arbeidsmarkt. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan de continuïteit van een goed functionerende en toekomstbestendige Rijksoverheid.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?De centrale vragen in dit onderzoek zijn: wat is het effect van de uitstroom door pensionering op de taakuitvoering van het Rijk en in hoeverre is het Rijk daarop voorbereid? Heeft het Rijk in 2025 nog voldoende capaciteit om haar taken goed te blijven uitvoeren?

Stand van zakenEen slim Rijk is op uitstroom voorbereid