Verantwoorden en leren van ontwikkelingssamenwerking: schoon drinkwater en sanitatie

Stand van zaken

Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is een eerste levensbehoefte. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er is genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door problemen als slechte infrastructuur en onvoldoende kennis sterven er jaarlijks nog miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater of slechte hygiëne.

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) heeft de ambitie om in de periode 2015-2030 30 miljoen mensen in ontwikkelingslanden van schoon drinkwater te voorzien en 50 miljoen mensen van sanitaire voorzieningen. Jaarlijks rapporteert de minister voor BHOS over de resultaten van dit waterbeleid aan het parlement.

Waarom onderzoeken we dit?

We willen onderzoeken of het beeld dat de minister geeft in zijn beleidsverantwoording een goede afspiegeling is van de realiteit ter plaatse. Eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer uit 2008 en 2013 en evaluaties hebben laten zien dat het beleid op verschillende punten verbeterd kan worden. Zo was een belangrijke bevinding uit een studie van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2012 dat de gerealiseerde voorzieningen onvoldoende duurzaam waren. Wij onderzoeken of de minister voor BHOS leert van deze onderzoeken en de beschikbare monitorsinformatie, bijvoorbeeld door het beleid bij te sturen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Onze hoofdvragen in het onderzoek zijn:

  1. Komt de verantwoording over het water- en sanitatiebeleid door de minister voor BHOS op adequate wijze tot stand?
  2. Geeft de beleidsinformatie een adequaat beeld van de behaalde beleidsresultaten ter plaatse?
  3. Leert de minister van eerdere evaluaties en informatie over beleidsresultaten?

In dit onderzoek besteden we speciale aandacht aan de beleidsinformatie met betrekking tot de duurzaamheid van de resultaten, waarbij we onderzoeken of deze ter plaatse voldoende is geborgd. Dit betekent dat we fysiek naar een aantal ontwikkelingslanden gaan om onderzoek te doen naar de activiteiten die de minister voor BHOS financiert.

Stand van zaken

Verantwoorden en leren van ontwikkelingssamenwerking: schoon drinkwater en sanitatie

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.