Duurzaam bosbeheer door Staatsbosbeheer

Bosbeheer heeft verschillende doelstellingen, zoals het herstel van biodiversiteit maar ook bijdragen aan een klimaatneutrale circulaire economie waarin hout bijvoorbeeld dient als brandstof. De gedachte is dat het met duurzaam bosbeheer mogelijk is om hout te kappen zonder dat het ten koste gaat van het bos waaruit het afkomstig is. Dit betekent onder meer dat er nooit méér hout uit het bos wordt geoogst dan er bij groeit. De Algemene Rekenkamer wil onderzoek doen naar de uitvoering van die doelstellingen.

Waarom onderzoeken we dit?

Er zijn signalen dat de huidige wijze van bosbeheer nadelige ecologische effecten heeft. Onzekerheid over een duurzame herkomst van hout belemmert een circulaire economie. In Nederland is Staatsbosbeheer een grote houtproducent. Wij zullen ons onderzoek beperken tot Staatsbosbeheer. Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer zal antwoord geven op de vraag hoe Staatsbosbeheer invulling geeft aan duurzaam bosbeheer en welke uitgaven en inkomsten daarmee zijn gemoeid. Naast duurzaam bosbeheer heeft het kabinet ook de ambitie om in de komende tien jaar 37.000 hectare bos aan te planten.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De onderzoeksvragen zijn:

  1. Zijn de financiële middelen en de (niet-) financiële resultaten van Staatsbosbeheer inzichtelijk?
  2. Bieden wet- en regelgeving, afspraken, informatievoorziening en toezicht en handhaving voldoende zekerheid voor een duurzaam bosbeheer door Staatsbosbeheer?
  3. Zijn er prikkels die een duurzaam bosbeheer door Staatsbosbeheer ondergraven? Zo ja, vindt er een navolgbare afweging plaats tussen duurzaam bosbeheer en financiële belangen van Staatsbosbeheer?

Stand van zaken

Duurzaam bosbeheer