Dienstverlening en handhaving UWV bij export van uitkeringen

Het recht op een uitkering is niet alleen voorbehouden aan mensen die in Nederland wonen. Ook in het buitenland wonen mensen die een Nederlandse uitkering ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze een tijdlang in Nederland gewerkt hebben. In die periode hebben ze premies betaald en daarmee ook recht verworven op een eventuele uitkering. In 2018 keerde het UWV € 400 miljoen uit aan mensen die buiten Nederland verbleven. Dat is ongeveer 2% van het totaal aan uitkeringen dat UWV verstrekt. Het ging in dat jaar om ongeveer 38.000 mensen. Deze mensen woonden voornamelijk in België, Turkije, Duitsland, Spanje, Polen en Marokko.

Waarom onderzoeken we dit?

Mensen in het buitenland die een Nederlandse uitkering ontvangen, hebben in principe dezelfde rechten en plichten als mensen in Nederland die dezelfde uitkering ontvangen. Vanwege Europese regelgeving en omdat deze mensen in het buitenland wonen, kan echter lastiger zijn om dezelfde dienstverlening en handhaving toe te passen als in Nederland. Het is onduidelijk hoe de dienstverlening en handhaving in het buitenland is ingericht en functioneert. Wij onderzoeken of de dienstverlening en handhaving in het buitenland door UWV van voldoende kwaliteit is.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

We kunnen niet alle 80 landen waarmee Nederland een verdrag heeft onderzoeken. We kiezen daarom voor een aantal casestudies. Voor deze landen onderzoeken we de activiteiten en prestaties van UWV aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke bevoegdheden heeft UWV bij dienstverlening en handhaving in het buitenland?
  • Welke activiteiten ontplooit UWV ten behoeve van dienstverlening en handhaving?
  • Benut UWV de bevoegdheden ten volle?
  • Wat is de kwaliteit van de dienstverlening en handhaving?
  • Waar mogelijk doen we in twee of drie landen onderzoek ter plaatse.

Stand van zakenDienstverlening en handhaving UWV bij export van uitkeringen