Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst

Dit onderzoek is een vervolg op ons onderzoek naar het handhavingsbeleid uit 2016. Dit is een verdiepend onderzoek naar de meeropbrengst en kwaliteit van data-analyse bij de Belastingdienst.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Met dit onderzoek willen we de werking van het handhavingsbeleid van de Belastingdienst onderzoeken op het gebied van data-analyse. Dit onderzoek past binnen de strategie van de Rekenkamer om meer aandacht aan de ontvangstenkant van de begroting te schenken. Gegeven de privacygevoeligheid van de data en de unieke onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamer zijn wij de enige organisatie die onderzoek kan doen naar dit onderwerp bij de Belastingdienst.

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?

  1. ​Op welke wijze geeft de Belastingdienst invulling aan het gebruik van data-analyse in het handhavingsbeleid in het segment Particulieren en het segment MKB?
  2. Kan de Belastingdienst aantonen dat de verwachte opbrengsten in termen van financiële besparingen en een hogere trefkans worden gerealiseerd? Wat is daarmee de meeropbrengst van deze methode vergeleken met klassieke handhavingsmiddelen zoals boekenonderzoeken en controles met selectieregels? 
  3. Kunnen we de methodologie van data-analyse  in het toezicht- en handhavingsbeleid van de Belastingdienst benchmarken ten opzichte van de werkwijze van andere toezichthouders (AFM, NVWA)?
  4. Welke “checks and balances” zijn ingebouwd bij het gebruik van data in het handhavingsbeleid? 
  5. Zijn de modellen hiermee representatief voor alle belastingplichtigen, en wordt voorkomen dat een selecte groep met een specifiek risico profiel telkens weer voor controle wordt aangewezen?
  6. Zijn maatregelen getroffen waarmee de privacy van de belastingplichtigen binnen de modellen en binnen de processen gewaarborgd?
  7. Welke rode lijnen hanteert de Belastingdienst bij het gebruik van data, en wie stelt deze vast?

Stand van zakenDatagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst