Coronavaccins

Overheden hebben wereldwijd meer dan € 90 miljard geïnvesteerd in onderzoek, productie en aanschaf van coronavaccins. Samen met de investeringen van farmaceuten heeft dit in korte tijd enkele veilige, werkzame en daarom voor gebruik goedgekeurde vaccins opgeleverd. Ook het Nederlandse kabinet heeft hierin, mede in EU-verband, tot en met 2023 ongeveer € 3 miljard geïnvesteerd. Er zijn afspraken gemaakt met farmaceuten over onder meer prijzen, kennisdeling, productie, levering, en aansprakelijkheid.

Waarom onderzoeken we dit?

Coronavaccins zijn onmisbaar voor de bestrijding van COVID-19 en het open houden van onze samenleving. We onderzoeken hoe de minister van VWS publieke belangen heeft geborgd in onder meer de niet-openbare afspraken met farmaceuten. In het bijzonder of de minister van VWS er voldoende voor gezorgd heeft dat coronavaccins betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De vragen die we in dit onderzoek stellen zijn:

  1. In hoeverre komen de resultaten van de Europese onderhandelingen over de aankoop van coronavaccins in de periode 2020-2021 tegemoet aan publieke belangen en wat zijn hier verklaringen voor? 
  2. Voldoet de Nederlandse inbreng in de opzet en het verloop van het Europese onderhandelingsproces voor de aankoop van coronavaccins in de periode 2020-2021 aan de daaraan te stellen eisen en wat zijn hier verklaringen voor? 
  3. In hoeverre zijn er aanwijzingen dat Nederland enige invloed heeft gehad op resultaten en/of momenten in het onderhandelingsproces? 

Stand van zaken

Coronavaccins

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.