Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties

Betalingsregelingen

Wanneer iemand een boete of betaling niet binnen de betalingstermijn betaalt, kan een schuldeiser proberen het geld te innen op basis van (wettelijke) voorschriften. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders die beslag kunnen leggen op het loon of op banktegoeden. Dit soort maatregelen veroorzaakt incassokosten. De schuldenaar moet een deel van de incassokosten betalen, waardoor de schuld of boete hoger wordt. Om te voorkomen dat iemand met incassomaatregelen in aanraking komt, kan een betalingsregeling worden aangevraagd of aangeboden. Bij een betalingsregeling wordt de betalingstermijn en/of de hoogte van de aflossing aangepast. Bij de Rijksoverheid kunnen betalingsregelingen worden afgesloten bij verschillende uitvoeringsorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, het CJIB en het CAK.

Waarom onderzoeken we dit?

Een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoord incasso is één van de actielijnen uit de Brede Schuldenaanpak van het demissionaire kabinet. Het doel van het maatschappelijk incasseren is om te voorkomen dat mensen met (problematische) schulden verder in de schulden komen en het bestaansminimum beter te beschermen. De betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties maken onderdeel uit van het maatschappelijk incasseren.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties ervoor zorgen dat een schuld of boete niet verder toeneemt. Ook onderzoeken we of betalingsregelingen voor uitvoeringsorganisaties een effectief instrument zijn om betalingen of boetes te innen. Daarnaast willen we achterhalen of mensen laagdrempelig een betalingsregeling bij uitvoeringsorganisaties kunnen afsluiten.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

De hoofdvraag van het onderzoek is: Zijn betalingsregelingen als instrument effectief om betalingen te innen en oplopende schulden te voorkomen?

Deze hoofdvraag beantwoorden we met behulp van de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de opbrengsten en uitvoeringskosten van betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties?
  • Wat zijn de kenmerken van de schuldenaren die een betalingsregeling treffen?
  • Hoe laagdrempelig is het voor een schuldenaar om een betalingsregeling te treffen?
  • In hoeverre zijn betalingsregelingen doeltreffend in het voorkomen van oplopende schulden voor de burger?
  • In hoeverre zijn betalingsregelingen doeltreffend en doelmatig voor het innen van uitstaande betalingen?

Stand van zaken

Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties