Bestrijden witwassen: opbrengsten van de meldketen

Witwassen

In Nederland wordt naar schatting 16 miljard euro per jaar witgewassen, dit is ongeveer 2,5% van het bruto nationaal product. Het betreft zowel geld dat op criminele wijze verdiend is in Nederland als geld dat door buitenlandse criminelen in Nederland wordt witgewassen. Via dubieuze constructies, veelal bedacht door adviseurs uit de bovenwereld, lukt het criminelen om illegaal verdiend vermogen onze economie in te pompen. De verwachting is dat in de huidige coronacrisis nog meer geld zal worden witgewassen.

Waarom onderzoeken we dit?

Witwassen heeft gevolgen voor ons allemaal. Het zorgt o.a. voor oneerlijke concurrentie. Daarnaast, wanneer geld dat verdiend is met bijvoorbeeld drugshandel of oplichting gewoon kan worden uitgegeven, zorgt witwassen er ook voor dat criminaliteit ‘loont’ en daardoor in stand blijft of zelfs kan groeien. Om witwassen te bestrijden moeten verschillende organisaties, zowel publiek als privaat, samenwerken en informatie met elkaar delen. In dit onderzoek kijken we of publieke organisaties in staat zijn om samen adequaat te handelen op witwassignalen.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse anti-witwasaanpak is het herkennen en opvolgen van meldingen van verdachte transacties, die mogelijk kunnen duiden op witwassen. Ons onderzoek zal zich enerzijds richten op de prestaties van de opvolging van dit type transacties door publieke partijen. Anderzijds zullen we kijken naar hoe deze opvolging door publieke partijen geschiedt, en waar zich mogelijke risico’s bevinden voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering.  

Stand van zaken

Bestrijden witwassen: opbrengsten van de meldketen