Belastingontwijking

De Algemene Rekenkamer doet op verzoek van de Tweede Kamer in 2019 nogmaals onderzoek naar het onderwerp Belastingontwijking. Dit onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2014.

Waarom onderzoeken we dit?

Ontwijken van nationale winstbelastingen door multinationale bedrijven via internationale constructies staat sterk in de maatschappelijke belangstelling. Overheden liggen onder het vergrootglas bij hun beleid om belastingontwijking tegen te gaan of juist het (fiscale) vestigingsklimaat te verbeteren. In dit onderzoek controleren wij rulings met een internationaal karakter en gaan wij na wat de effecten zijn van maatregelen die belastingontwijking tegengaan en hoeveel belastingontvangsten en bedrijvigheid samengaan met afgegeven rulings.

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer is gebaseerd op de volgende zes pijlers:

  1. Wat zijn de ontwikkelingen in de nationale en internationale fiscale wet- en regelgeving, jurisprudentie en beleid sinds 2014, voor zover relevant voor de Nederlandse rulingpraktijk?
  2. Wat doet het APA/ATR team van de Belastingdienst om (ongewenste) internationale belastingontwijking te monitoren en te voorkomen?
  3. Zijn de door de Belastingdienst afgegeven rulings in de vennootschaps- en dividendbelasting in overeenstemming met fiscale wet- en regelgeving, jurisprudentie en beleid?
  4. Wat zijn de redenen voor de door de Belastingdienst afgewezen rulingverzoeken alsook voor de door belanghebbenden afgebroken rulingverzoeken?
  5. Wat zijn de belastingopbrengsten (vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) voor Nederland van buitenlandse investeerders  aan wie, via het aanspreekpunt buitenlandse investeerders (APBI), een ruling is afgegeven?
  6. Welke (directe) budgettaire effecten hebben fiscale wettelijke maatregelen die internationale belastingontwijking in de vennootschapsbelasting beogen tegen te gaan?

Stand van zakenBelastingontwijking