AOW in verandering

De Algemene Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de AOW en andere inkomensregelingen voor ouderen worden gefinancierd en uitgevoerd.

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?Sinds de inwerkingtreding van de AOW in 1957 is er veel veranderd. Zo zijn alleen de premies die werkenden betalen voor het basispensioen niet meer voldoende om de verplichte AOW-uitkeringen te betalen. Daarom is steeds meer belastinggeld nodig om de AOW te financieren. Ook ontvangen niet alle Nederlandse ouderen een volledige AOW-uitkering omdat ze tussen hun 15e en 65e levensjaar niet permanent in Nederland woonden. Sommigen van hen hebben een aanvullende uitkering nodig om aan het bestaansminimum te komen. Niet iedereen die recht heeft op deze aanvulling ontvangt deze ook.
De uitgaven aan de AOW omvatten bijna de helft van de uitgaven aan de sociale zekerheid. In 2018 zijn de uitgaven aan de AOW bijna € 38 miljard en jaarlijks lopen de uitgaven aan de AOW-uitkeringen op. De financiering van de AOW is een belangrijk, omvangrijk en actueel thema dat zowel werkenden als gepensioneerden raakt. Daarom is het belangrijk dat de belastingbetaler en het parlement inzicht hebben in de financiering en uitvoering van de AOW en andere inkomensregelingen voor ouderen.
Dit onderzoek is onderdeel van het strategische programma ‘Inzicht in premiesectoren zorg en sociale zekerheid’ van de Algemene Rekenkamer. 

Alina

Wat zijn de onderzoeksvragen?We doen onderzoek naar de vraag hoe de financiering van het stelsel van ouderdomsregelingen in elkaar zit, wat de uitvoering bij de Sociale Verzekeringsbank kost en in hoeverre de uitvoering van het stelsel doelmatig en doeltreffend is. Tegelijkertijd kijkt de Algemene Rekenkamer welke informatie het parlement krijgt over de ouderdomsregelingen en welke mogelijkheden het parlement heeft om veranderingen aan te brengen.

Stand van zakenAOW in verandering