Afdekking financiële risico’s DNB: rol van de Staat

Om de economie te stimuleren en de inflatie aan te jagen, startte de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf najaar 2014 met het opkopen van onder andere staats- en bedrijfsobligaties (leningen) in de eurolanden. Dit monetaire beleid van de ECB brengt risico’s met zich mee die de nationale centrale banken als onderdeel van de ECB moeten afdekken. Zo ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). De voorziening die DNB hiervoor opbouwt, bedroeg in april 2018 € 1,5 miljard.

Tussen 1 maart 2015 en 1 maart 2018 verstrekte de Staat een garantie van € 5,7 miljard aan DNB, opdat de bank het risico kon afdekken dat samenhing met de steunmaatregelen van de ECB aan Griekenland, Portugal en Cyprus om de monetaire crisis in deze landen te bestrijden en stabiliteit terug te brengen in de eurozone. 

Maatschappij

Waarom onderzoeken we dit?De opbouw van de voorziening door DNB heeft gevolgen voor de schatkist. De opbouw van de voorziening gaat namelijk ten koste van de winstafdracht door DNB aan de Staat. In de periode 2016-2018 ontving de Staat daardoor jaarlijks € 500 miljoen minder. Bij de Tweede Kamer is behoefte om meer inzicht te krijgen in de beheersing van de risico’s die DNB loopt vanwege het monetaire beleid van de ECB en het grote financiële belang.

De minister van Financiën is aandeelhouder van DNB. Eerder deden we al onderzoek naar het aandeelhouderschap van DNB door de minister van Financiën (zie Rekenkamerrapport ‘Staat als aandeelhouder’ uit 2015) en het toezicht op DNB door de minister van Financiën (zie Rekenkamerrapport ‘Toezicht op banken’ uit 2017).

Hier zijn we

Wat zijn de onderzoeksvragen?We gaan in dit onderzoek na wat het beleid van de minister van Financiën is als aandeelhouder van DNB, over welke informatie de minister van Financiën beschikt om invulling te geven aan zijn rol als aandeelhouder van DNB en hoe deze informatie is afgewogen vanuit de verschillende belangen. De minister van Financiën is immers ook hoeder van de schatkist.

Stand van zakenAfdekking financiële risico’s DNB: rol van de Staat

Onderzoek in uitvoering