www.rekenkamer.nl

Nieuwsbrief
24 mei 2017

Vacature collegelid Algemene Rekenkamer: zes kandidaten

Voor de vacature van collegelid bij de Algemene Rekenkamer is een lijst met zes kandidaten opgesteld. Deze aanbevelingslijst is op 24 mei 2017 door de Algemene Rekenkamer ingediend bij de Tweede Kamer.

De Algemene Rekenkamer hanteert op de aanbevelingslijst deze volgorde:

  1. mevrouw prof. dr. E.M. Sent, hoogleraar Economie Radboud Universiteit Nijmegen; lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
  2. de heer drs. E. Irrgang, director Advisory Services Stichting PharmAccess
  3. de heer R. Kok RA, partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
  4. de heer drs. A.G. van der Wilden, boardroom advisor
  5. de heer mr. R.A. van Vliet, zelfstandig adviseur
  6. de heer ir. A.P.C. van Dijck, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

De sollicitatieprocedure voor een vacature binnen het college van de Algemene Rekenkamer is vastgelegd in de Comptabiliteitswet 2001; een wet over het beheer, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk. De procedure start met een openbare oproep via advertenties, waarna de Algemene Rekenkamer een aanbevelingslijst met zes kandidaten opstelt. Een werkgroep van de Tweede Kamer komt vervolgens tot een voordracht van drie personen, die kan afwijken van de aanbevelingslijst. De Tweede Kamer spreekt zich via een geheime stemming uit over de drie kandidaten, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de voorgenomen benoeming inbrengt in de ministerraad. Het nieuwe collegelid wordt uiteindelijk bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daaraan verbonden organen.

De vacature bij de Algemene Rekenkamer ontstond door het recente vertrek van collegelid Kees Vendrik. Na afronding van de procedure is het driekoppige college weer voltallig. De andere collegeleden van de Algemene Rekenkamer zijn Arno Visser (president) en Francine Giskes.

Noot voor de redactie

Arjen Konijnenberg (sectormanager communicatie) is beschikbaar voor meer informatie via 06-46198251.