U bevindt zich op: Home Publicaties Onderzoeksrapporten

Kredietcrisis 2008/2009

Parallel aan het rechtmatigheidsonderzoek heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de voornaamste interventies en arrangementen van het Ministerie van Financiën in het kader van de kredietcrisis. De onderzoeksperiode omvat de laatste vier maanden van 2008 en het eerste kwartaal van 2009.

Kredietcrisis 2008/2009 PDF, 516 kB


Inhoud

Parallel aan het rechtmatigheidsonderzoek heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de voornaamste interventies en arrangementen van het Ministerie van Financiën in het kader van de kredietcrisis. De onderzoeksperiode omvat de laatste vier maanden van 2008 en het eerste kwartaal van 2009. 

We hebben gekeken naar de volgende interventies/arrangementen:

  • Deelneming van de staat in Fortis/ABN AMRO
  • Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (ING, AEGON en SNS REAAL);
  • Garantiefaciliteit voor bancaire leningen;
  • Verruiming van het depositogarantiestelsel;
  • Voorfinanciering van de uitkering depositogarantiestelsel IJsland;
  • Back-upfaciliteit ING.

Dit rapport geeft per interventie/arrangement een overzicht van de belangrijkste kenmerken ervan, de relevante voorwaarden, van de controle en het toezicht op deze voorwaarden en tot slot van de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.

 

Reactie

De minister van Financiën refereert in zijn reactie op het rapport Kredietcrisis 2008/2009 aan de passage over de controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer bij de deelnemingen in de vennootschappen van het Fortis-concern. De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven er vooralsnog van uit te gaan dat zij de bevoegdheden heeft bij de nieuw verworven deelnemingen zoals deze staan beschreven in artikel 91 CW, lid 1a. De minister wijst erop dat bij het opstellen van de genoemde wettekst niet is voorzien dat deze uitzonderlijke omstandigheden zich voor zouden kunnen doen. Hij stelt dan ook voor om met de Algemene Rekenkamer in overleg te treden om vast te stellen welke bevoegdheden zij heeft bij deze deelnemingen.

Meer informatie

Stand van zaken

 

Volledige versie