U bevindt zich op: Home Colofon

Colofon

De website van de Algemene Rekenkamer wordt actueel gehouden door de webredactie. De webredactie bestaat uit medewerkers van de afdeling Communicatie.

Copyright

Het op deze site gepubliceerde materiaal is eigendom van de Algemene Rekenkamer. Al het materiaal mag u zonder toestemming vooraf en zonder vergoeding gebruiken en reproduceren. Wij vragen u om bij het gebruik van informatie op deze website de Algemene Rekenkamer als bron te vermelden.

Omhoog

Uw persoonsgegevens

De Algemene Rekenkamer gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Omhoog

Aansprakelijkheid

De Algemene Rekenkamer neemt bij het beheer van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Als u ons via de website een vraag stelt, streven wij er naar u zo snel mogelijk te antwoorden. De Algemene Rekenkamer neemt anonieme brieven of e-mails in beginsel niet in behandeling.

Omhoog

Lezen pdf-documenten

Veel documenten op deze website zijn opgemaakt in pdf-formaat. Om een pdf-document te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Reader nodig. U kunt Acrobat Reader gratis downloaden.

Omhoog

Let op

De taak van de Algemene Rekenkamer is vastgelegd in de Grondwet. De Algemene Rekenkamer benadert geen particulieren of bedrijven met commerciële financiële producten (bijvoorbeeld pensioenen of verzekeringen). Als u twijfelt of u te maken heeft met de Algemene Rekenkamer kunt u bellen met de afdeling Communicatie (070 - 342 4400).

Omhoog

Toegankelijkheid

De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat de website voor iedereen toegankelijk is. Daarom besteden we veel aandacht aan de toegankelijkheid. De redactie streeft er naar om aan alle toegankelijkheidseisen voor (overheid)websites te voldoen. Op 30 maart en 29 mei 2015 is de website getoetst. Daarbij zijn enkele toegankelijkheidsproblemen geconstateerd. Aan een oplossing wordt gewerkt.

Omhoog

Beeldmateriaal

De Algemene Rekenkamer doet haar uiterste best om de voorwaarden voor het gebruik van beeldmateriaal van derden schriftelijk overeen te komen met alle rechthebbenden. Mocht het zo zijn dat u als rechthebbende(n) alsnog niet benaderd bent, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Algemene Rekenkamer.

Omhoog

Vragen

Bij vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier. Ook als u opmerkingen of suggesties heeft bij de (werking van de) website kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Omhoog
 
 

Volledige versie